Αγοραστός Η Ζαγορά δείχνει το δρόμο στο αύριο της συνεταιριστικής ιδέας (Βόλος 05/09/16)