Απόσπασμα του καναλιού ARD της Γερμανικής τηλεόρασης για τη λίμνη Κάρλα