Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 6 ημέρες για καταναλωτές της ΔΕΗ