Έρευνα για τον αθλητισμό στην περιφέρεια Θεσσαλίας