Έργα στη Καρδίτσα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ)