Έργα στη Μαγνησία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ)