Έξι Δέκα-12Δεκ2014 Προοπτικές ανάπτυξης οικονομίας και διάθεση κονδυλίων του ΕΣΠΑ