Η Ευρώπη στην περιοχή μου_ Εκδήλωση στη Μαγνησία & Σποράδες