Κ. Αγοραστός Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος – Οι Batman των αγορών