Κυβερνητική βούληση για ολοκλήρωση των έργων στη Μεσοχώρα 24.08.2016