Ο Χρ. Φερεντίνος με μαθητές του 15ου Γυμνασίου Λάρισας σε έργα του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και την Κάρλα