Ορκωμοσία της νέας Περιφερειακής αρχής Θεσσαλίας Σεπτέμβριος 2014