Συνάντηση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας