Συνάντηση Περιφερειαρχών με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας