Σύσκεψη για τον πολιτισμό και τα μνημεία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας