Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του ΥΠΕΣ, της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ