Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής γέφυρας στο Δαμάσι