Εγκαίνια Λίμνης Κάρλα, του μεγαλύτερου περιβαλλοντικού έργου των Βαλκανίων. 5-10-2018