Τα έργα του Δακτυλίου της Λάρισας επισκέφτηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας