Έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Π.Ε Καρδίτσας ‘Α μέρος