Κ.Αγοραστός: Χρήσιμο εργαλείο το Marketing Plan για τον τουρισμό της Θεσσαλίας