Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζωντανά στον ASTRA 9/6/2016