ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 11 11 2016