Έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Π.Ε Καρδίτσας Β΄Μέρος